Dự Án: Kho Vận Mapletree Bắc Ninh Giai Đoạn 3

DỰ ÁN: KHO VẬN MAPLETREE BẮC NINH GIAI ĐOẠN 3
PROJECT: MAPLETREE LOGISTIC PARK BAC NINH PHASE 3

Địa chỉ: Lô 3 – Số 6 – KCN VSIP, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Address: Lot 3 – No.6 – VSIP, Tu Son Dist, Bac Ninh Province

created by dji camera
created by dji camera
created by dji camera
created by dji camera
created by dji camera
created by dji camera

Tin Liên Quan