Dự án Xây dựng nhà máy Dệt – Nhuộm – May Delta Galil Việt Nam giai đoạn 2

Z2815849227799 5af20e27f5e6da0f9c6ca2c116001e82 Z2815849231720 86647470e2c5415100f1556f07a898b1 Z2815849235892 80ca871c0e9ef5e14eba67ee83c29836 Z2815849288442 B5ec32a6e054afd04f25047751babbe8 Z2815849296508 7f31424e1725f6bc6f519baa4cee88d2 Z2835620803240 Ea61a44767daddd58a4e2e567a401577 Z2835620813639 E6fd656f598d7f8d02ae45a12189b624 Z2835620821311 7b254d934e8eb62be32cf32303292d2b Z2835620832402 2b9ce6e573b97694e56e9be43c122a7e

Tin Liên Quan