Nhà máy sản xuất linh kiện loa & tai nghe – Tonly-03

Cán tôn Seamlock tại công trường

Công tác lợp mái

Lop Ton Tonly 1 Lop Ton Tonly 2 Lop Ton Tonly 3

Hoàn thiện

 

Z1991421133628 86e792ab748c8eff02939df68e0859c8

Tin Liên Quan