Nhà máy sản xuất linh kiện loa & tai nghe – Pully-01

Những hình ảnh cho công tác chuẩn bị tôn Seamlock cho công trình Pully

Công tác lợp tôn

ảnh Nhỏ 2 ảnh Nho 5 ảnh Nhỏ 3

Hoàn thiện

Anh To

Tin Liên Quan